ממונה בטיחות בעבודה ובטיחות קרינה

:תיאור כללי

חברת איזוטופיה עוסקת בתחום הרפואה הגרעינית

לאתר החברה בפתח תקווה דרוש ממונה בטיחות ובטיחות קרינה

במסגרת התפקיד: ניהול מערך הבטיחות של חברת איזוטופיה בשני אתרים (פ”ת, יבנה ), ניהול נושא בטיחות קרינה בחברה 
ייעוץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, תקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות, גהות והנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל וקידום תודעת הבטיחות

:תחומי אחריות

קביעת מדיניות הבטיחות והגהות עם הנהלת החברה והפצת מדיניות זאת בקרב עובדי החברה ובעלי עניין אחרים

אחריות על תחום בטיחות קרינה, ניטור אישי וסביבתי, הדרכות, קשר עם גורמים רגולטוריים

בניית תהליך שלניהול סיכונים – איתור, אפיון וכימות הסיכונים, קביעת אמצעים להפחתת הסיכונים לסיכון קביל, קביעת אחראי לביצוע ואחראי למעקב

בניית תוכנית שנתית לניהול הבטיחות הכוללת: תוכנית לניהול הבטיחות, מטרות מבנה מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית, ניהול הסיכונים, הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית, בדיקות תקופתיות לציוד ולחומרים, בדיקות רפואיות תעסוקתיות, קביעת וחידוש הרשאות, פעולות ומשימות נוספות, רשימת הוראות ונהלים, תקציב בטיחות ועוד

ניהול מערך חירום וכן ביצוע תרגולים המתאימים לתרחישים המאפיינים את הארגון

תיעוד חומר הבטיחות

:דרישות התפקיד

ממונה בטיחות בעל תעודה מתאימה ממכון הדרכה מוסמך ע”י מ. הכלכלה

ממונה בטיחות קרינה -בעל יתרון משמעותי מאוד

שנתיים ניסיון בתפקיד ממונה בטיחות – חובה

ניסיון בכתיבה והוצאה לפועל של תכנית בטיחות שנתית

ניסיון בעבודה מול רשויות – יתרון

:ליצירת קשר

okarta@isotopia.co.il